+7 (727) 267-28-83

img324

 

552.1(075.8)

К 75

Кристаллография және минералогия : оқу құралы / Г.И. Сұлтамұрат, Г.К. Казбекова, Г.Ж. Жылкыбаева [ж.б.] ; Баишев ун-ті. – Ақтөбе, 2021. – 165 б.