+7 (727) 267-28-83

СМ

 

94(574)(092)

М 45

Сейітқали Меңдешев: құжаттары мен материалдар жинағы = Сейткали Мендешев: сборник документов и материалов / Қазақстан Республикасы Оралық мемлекеттік архиві ; құраст.: С.Қ. Шілдебай, А.Б. Ордаханова. – Алматы : Полиграфия-сервис и К, 2021. – 590 б.