TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

img702

821.512.122-4 

Д 79

Дулатова, Гүлнар Міржақыпқызы.

Алаштың сөнбес жұлдыздары : естелік-эссе / Г.М. Дулатова. – 2-бас. – Алматы : Мектеп, 2022. – 392 б.