TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

img783

 

37:004(075)

Ц 71

Цифрлық педагогика : оқу құралы / К.М. Беркимбаев, Г.Ж. Ниязова, Г.С. Искендірова [ж.б.] ; Қожа Ахмет Ясауи атын. Халықаралық қазақ-түрік ун-ті. – Алматы : ADAL KITAP, 2022. – 129 б.