TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

img404

 

069(574)(063)

Қ 44

Қастеев оқулары-2022.

Жаңа Қазақстанның музейі: зерттеулер, тәжірибелер, перспективалар = Музей нового Казахстана: ислледование, опыт, перспективы : ғыл.-практ. конф. материалдары / Ә. Қастеев атын. ҚР мемл. өнер музейі ; құраст. Е.И. Резникова ; қаз. тіл. ред. Л.О. Абильдаева, Г. Али, С.К. Мырзабекова ; беттеген Л.А. Байрамова ; дизайн Д.М. Ли ; шығаруға жауапты Н.Н. Сатыбалды. – Алматы, 2022. – 232 б.