+7 (727) 267-28-83

img409

 

821.512.122.0

А 14

Абдрахманов, Сауытбек.

Абыз Әбіш : Әбіш Кекілбаевтың ойшылдығы туралы толғаныстар / С. Абдрахманов. – 3-бас.,   толықт. – Нұр-Сұлтан : Foliant, 2022. – 600 б.