+7 (727) 267-28-83

Б20

792(=512.122)”20”

Б 20

Баймуханова, Жаннат Азимхановна.
XXI ғасырдың екінші онжылдығындағы қазақ театры сценографиясының "Жаңа визуалдық" феномені : монография / Ж.А. Баймуханова ; Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы ; жауапты редактор С.К. Қаржаубаева. – Алматы : Smart University Press, 2024. – 125 б.