TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

img031

821.512.122.0

Т 21

Тарақов, Әнуар Сауатұлы.
Кемеңгерлік кереметіндегі көркемдік (М.Әуезовтің "Абай жолы" роман-эпопеясының құндылықтарын жаңаша пайымдау)  / Ә.С. Тарақов ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ университеті, 2019. – 388 б.