+7 (727) 267-28-83

img081

329.05(574)

А 89

Асылов, Қуаныш.
Қазіргі замандағы Қазақстанның саяси партиялары  / Қ. Асылов ; ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер ин-ты ; ред. басқ.: З.К. Шаукенова, А.С. Жолдыбалина. – Нұр-Сұлтан, 2019. – 244 б.