+7 (727) 267-28-83

каюм

 

 016:929:82(574)

М 86

Қайым Мұхамедханов = Каюм Мухамедханов  : библиографиялық көрсеткіш / А.С. Пушкин атын. Шығыс Қазақстан обл. кітапханасы ; "Қайым Мұхамедханов атын. білім және мәдениет орталығы" қоғамдық қоры ; құраст.: Н.Б. Харламова, Ш.Н. Сақыбаева, Ж. Чушекова, А. Омарова. – Алматы : Мектеп, 2020. – 274 б.