+7 (727) 267-28-83

дини

28-284(092)

А 56

Анарбаев, Нұрлан Сайлауұлы.

Әбу әл-Қасым әл-Фарабидің діни-этикалық ілімі / Н.С. Анарбаев ; Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті ун-ті ; Әбу Ханифа ғыл.-зерт. орталығы ; жауап. ред. Қ. Құрманбаев. – Алматы : Нұр-Мүбарак, 2021. – 224 б.