TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

муз аспап

 

1(092):785(574)

М 39

Медеубекұлы, Сағатбек.

Әл-Фараби және қазақтың музыкалық аспаптары : монография / С. Медеубекұлы ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; музыка ред. М. Медеубек. – Алматы : Қазақ университеті, 2020. – 332 б.