+7 (727) 267-28-83

кедей қызы

 

 

821.512.122-3

Е 86

Есімбай, Абылайхан.

Кедей қызы : повестер мен әңгімелер / Есімбай Абылайхан. – Алматы : Қазақ университеті, 2020. – 206 б.