+7 (727) 267-28-83

түрік алқасы

821.512.122.0

Қ 31

Қамзабекұлы, Дихан.
Түркі алқасы / Д. Қамзабекұлы. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2021. – 392 б.