+7 (727) 267-28-83

img296

 

 

016:929:34(574)

У 29

Ударцев Сергей Федорович : биобиблиографиялық көрсеткіш = библиографический указатель / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; ред.: Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева, Ш.В. Тілепина ; алғы сөзін жазған Ш.В. Тілепина ; құраст.: Ш.В. Тілепина, Ж.С. Усербаева ; қазақ тіл. ауд.: Ш.В. Тілепина, Ж.З. Зукай ; ағыл. тіл. ауд. К.Ә. Нүсіпова, Д.М. Каматова, С.Қ. Тілепин. – Алматы, 2022. – 391 б.