+7 (727) 267-28-83

img484

 

398(100)(075.8)

К 19

Әлем халықтарының этнографиясы : оқу құралы / Ж.А. Карсыбаева, К.Т. Бодеев ; Академик Е.А. Бөкетов атын. Қарағанды ун-ті. – Қарағанды : КЕАҚ, 2022. – 390 бет