+7 (727) 267-28-83

img517

 

821.512.122.0

А 13

Абайдың философиялық іліміндегі "Толық адам" тұжырымдамасы және қазіргі заман / Г.Ғ. Барлыбаева, Ж.М. Әбділдин, Р.Ж. Әбділдина [ж.б.] ; Философия, саясаттану және дінтану ин-ты ; жауапты ред. С.Т. Сейдуманов. – Алматы, 2022. – 290 б.