+7 (727) 267-28-83

img083

 

78:37(574)

Б 20

Байулов, Гани Бекхожаевич.
Тәуелсіз Қазақстандағы музыкалық білімнің қалыптасуы мен дамуы : монография / Г.Б. Байулов ; Қорқыт Ата атындағы Қызылорда ун-ті. – Шымкент : Әлем, 2023. – 172 б.