+7 (727) 267-28-83

img086

 

811.512.122'37(038)

Қ 77

Құрманбайұлы, Шерубай.

Жаңа атаулар мен қолданыстар сөздігі / Ш. Құрманбайұлы. – Алматы : Тарпанбаева А.Ш., 2023. – 496 б.