+7 (727) 267-28-83

img089

 

904(574)"652"(084.4)

С 22

Сартқожаұлы, Қаржаубай.

Орхон ескерткіштерінің толық атласы : екі томдық. 1-том / Қ. Сартқожаұлы. – Алматы : Қазақ кітабы, 2023. – 556 б.