+7 (727) 267-28-83

ш18.1

745(574)(084)

Ш 18

Шайгөзова, Жанерке Наурызбаевна.

"Қазіргі Қазақстанның қолөнері" атласы = Атлас "Ремесла современного Казахстана" = Atlas "Crafts of Modern Kazakhstan" / Ж.Н. Шайгөзова, С.П. Күлсариева ; Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі ; Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет ин-ты ; ҚР Материалдық емес мәдени мұраны қорғау жөніндегі ұлттық комитеті. – Алматы : ҚазҒЗМИ, 2023. – 250 б.