+7 (727) 267-28-83

Ш18.2

008(=512.122)

Ш 18

Шайгозова, Жанерке Наурызбаевна.

Қазақ мәдениетінің белгілері мен нышандарының қысқаша энциклопедиясы = Краткая энциклопедия знаков и символов казахской культуры = A brief encyclopedia of signs and symbols of Kazakh culture / Ж.Н. Шайгозова, А.Б. Наурзбаева ; Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі ; Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет ин-ты ; ҚР Материалдық емес мәдени мұраны қорғау жөніндегі ұлттық комитеті. – Алматы : ҚазҒЗМИ, 2023. – 320 б.