+7 (727) 267-28-83

К97

02(574)(063)

К 97

Кітапханатану. Библиография. Кітаптану = Библиотековедение. Библиография. Книговедение : мақалалар жинағы=сборник статей. 31-шығ. / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; бас ред. Б.Қ. Оспанова ; ред. алқасы: А.Х. Юсупова, Б.Ж. Жүнісбеков, Г.А. Маханбетова (жауапты ред.) ; құрастырушы А.Н. Шуленбаева. – Алматы : ҚР Ұлттық кітапханасы, 2023. – 124 б.