+7 (727) 267-28-83

Қ56

016:929:791

Қ 56

Қожықов Сұлтан-Ахмет Қоңырқожаұлы (1923-1988) = Ходжиков Султан-Ахмет Ходжаевич (1923-1988) : ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш / редакторлары: Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева ; құрастырғандар: Б.С. Балғымбаева, Р.М. Әбішева. – Алматы : ҚР Ұлттық кітапханасы, 2023. – 125 б.