+7 (727) 267-28-83

3330006

 

005.21

Г 96

Гэмбл, Джон.

Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелік артықшылыққа ұмтылу / Д. Гэмбл, М. Питереф, А. Томпсон ; Ұлттық аударма бюросы ; редалқа төрағасы М.М. Тәжин ; ауд. Ж. Кушебаев. – 5-бас. – Астана, 2019. – 536 б.