+7 (727) 267-28-83

img033

821.512.122-84

Қ 17

Қазақ және әлем тілдері мақал-мәтелдері  / құраст.: Н.А. Ештаева, Б.М. Адамбекова, Б.А. Атабай т.б. – Алматы : Сөздік - Словарь, 2019. – 672 б.