+7 (727) 267-28-83

 

kokzhiek

821.512.122.0

Н 18

Найманбай, Айнұр.
Көркемдік көкжиегі : тілдік-әдеби ойтолғам, ғылыми эссе, зерттеулер / А. Найманбай. – Алматы: Дәуір, 2020. – 160 б.