TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

zhip tuzak

 821.512.122-312.4

Я 96

Яшүкірқызы, Өріс.
Жіп тұзақ : детективті әңгімелер жинағы / Ө. Яшүкірқызы. – Алматы: Дәуір, 2020. – 208 б.