TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

00003

821.512.122.0

Қ 56

Қожашев, М.М.

Әлем өркениетіндегі жыршы - ақындардың поэзиясы мен Жамбыл Жабаевтың творчествосының сабақтастығы: монография / М.М. Қожашев; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 154 бет.