TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

халықаралық феномен

 

94(574):316.4.063.3

М 83

Мұқаметханұлы, Нәбижан.
Халықаралық феномен: қазақ халқының бөлінуі мен тұтастану үдерісі : монография / Н. Мұқаметханұлы ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ университеті, 2021. – 250 б.