+7 (727) 267-28-83

латынша

 

811.512.122:003

И 91

Исхан, Бейбіт Жалелұлы.
Латынша ұлттық әліпби құрастырудың теориялық негіздері / Б.Ж. Исхан ; жалпы ред. басқ. Ш.А. Нурмышева. – Алматы : Альманах, 2021. – 196 б.