+7 (727) 267-28-83

РО

016:821.512.122

О 81

Рахымжан Отарбаев = Rakhymzhan Otarbayev: биобиблиография / Х. Досмұхамедұлы атын. Атырау мемл. ун-ті ; "Рахымжан Отарбаевтың Руханият қоры" жеке қоры ; құраст.  Қ.Р. Отарбаева ; ред. алқа.: Б.Қ. Хаменова, С.Н. Идрисов, Е.Р. Отарбаев ;  жауап. ред.: Р.Т. Әлмұханова, С.Ж. Отарбаева. –Атырау : Рахымжан Отарбаевтың Руханият қоры жеке қоры"  жанындағы баспа, 2021. – 304 б.