+7 (727) 267-28-83

img891

821.512.122.0

Х 19

Ханкей, Ермек.

М.О. Әуезов және қазіргі қазақ әдебиеті: ғылыми-танымдық ізденістер: зерттеулер, мақалалар, баяндамалар, портреттер / Е. Ханкей ; М.О. Әуезов атын. әдебиет және өнер ин-ты ; "Әуезов үйі" ғылыми-мәдени орталығы. – Алматы : Елтаным, 2022. – 324 б.