+7 (727) 267-28-83

Б78

016:821.512.122

Б 78

Оралхан Бөкеев (1943-1993) = Оралхан Бокеев (1943-1993): библиографиялық көрсеткіш / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; құрастырушылыр : М.С. Мырзатаева, А.А. Рахимова ; редакторлар: Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева. – Алматы, 2024. – 234 б.