+7 (727) 267-28-83

img888

821.512.122-84

А 97

Афоризм - адамзаттың ақыл-ой қазынасы (Адамзат ақыл-ойының сөз-маржандары) / құраст. Б. Сырымбетұлы. – Алматы : ЛЕМ, 2022. – 504 б.